Đau cơ lưng

Đau lưng ở trẻ em do đeo cặp nặng và nhiều